Sk�lv�r Velforening logo
Home     Gallery     Guestbook     News     Sitemap     Contact


Latest news:
Strandrydding sommeren 2024
10th of May 2024 5:52 AM
...
» Read more..

Trke og stor brannfare
(2024/Apr/21)
Finnes fortsatt p Sklvr
(2024/Apr/17)
De gule btene er gode ha
(2024/Apr/04)

» More news..

You are visitor nr 438 268
since 2011/Feb/07 
Omfattende planer for vei og sti

Alstahaug kommune tar grep for oppgraderinger.

 
By: Arnt Johansen, Wednesday 27th of March 2024 07:32 AM,
Last updated: Wednesday 27th of March 2024 07:54 AM
Share
 
 
 
 

Oppgradering av turveier og stier har vært et tema i Alstahaug kommune en tid. Og nå er turen kommet til kultur- og naturstien i Skålvær. Det er både snakk om å gjøre deler av kultur- og naturstien framkommelig for alle. Det som i dag kalles universell utforming. Kravene til slik standard inneholder detaljerte beskrivelser av maks stigning i bakker, veibredde osv. Kort sagt kan man si at det skal være framkommelig for rullestolbrukere uten assistanse av andre.

Arbeid med skiltplan er i gang, med grunnlag i befaring sist sommer og gjennomgang i møter på senhøsten. Når det gjelder veiene, så inngår det som er gjort greit inn i planene framover.

På grunn av omfang og kostnader, må jobben deles opp i flere trinn.

Første trinn i å gi universell utforming av veien blir de røde linjene på kartet. Det vil si fra hurtigbåtkaie til forbi fjøstomta, med en avstikker til benk/bord ved Djupstøa. Trinn to (rosa farge) blir videreføring til kirken, med avstikkere til Mortenhagen og kirkegården. For å innfri kravene om maks stigning, må det finnes en løsning for oppstigningen til kirken. På sikt burde det også løsning for bedre adkomst til Hundtuva (blå linje). Videre vestover i marka regner en ikke å bearbeide stien i særlig grad.

 

Skisse over de første trinn for oppgradering av vei og sti på Skålvær

 

Nedenfor en oversikt over det Alstahaug kommune har søkt om av midler gjennom Statlig sikrede friluftsområder og Utvalgte kulturlandskap. Punktet "Manusgrunnlag" gjelder produksjon av materiell for framtidig bruk til guiding og omvisning.

Oversikt over tilsagn for tiltak på Skålvær.
- More news..
- Home..

Your comment: *


There are no comments
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOB: +47 906 09 962
Bank account: 1503.46.90550
It took 0.7066 seconds to load this page.
Copyright 20©11 Skålværvel.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net

Privacy Policy
Sklvr Velforening
Mlnhushaugen 37
8802 SANDNESSJEN
Reg.nr: 994 504 053

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved