Sk�lv�r Velforening logo
Home     Gallery     Guestbook     News     Sitemap     Contact


Latest news:
Reparasjon p flytebrygga
15th of July 2024 7:19 AM
...
» Read more..

Sklvr kirkesndag 14. juli 2024
(2024/Jul/15)
Vegafolkene kom med solskinn
(2024/Jun/25)
Feiing og kontroll av fyringsanlegg
(2024/Jun/16)

» More news..

You are visitor nr 438 268
since 2011/Feb/07 

Prosjekter fram til 2011

 

Med foreningens medlemmer som gratis arbeidskraft, og med økonomisk bidrag fra kommune, stat og fylkeskommune til dekning av materialkostnader har det opp gjennom årene blitt gjennomført en rekke prosjekter. For noen prosjekter har også foreningen bidratt økonomisk for å få ting på plass.

 

Det første prosjektet foreningen kastet seg over i 1992-93 var å bygge nytt kaiskur med venterom, til erstatning for det gamle som manglet både tak og vegger. Senere ble det bevilget penger og bygget handikaptoalett ved venterommet, et tiltak som mange besøkende setter stor pris på.

 

Gjerdet rundt kirkegården, som ikke hadde vært i bruk siden 1940, var neste prosjekt. Nytt gjerde og portal kom på plass, senere har også en del nedsunkne graver fått påfyll og støtter har blitt rettet opp.  Etter å ha samlet opplysninger fra kirkebøker og protokoller ble det satt opp en tavle med navnene på de som er begravd på denne lille kirkegården.

 

Godt hjulpet av kommunens miljøvernleder ble det i 1995 anlagt en kultur- og natursti som etter senere utvidelse dekker en stor del av øya. Langs stien der det satt opp veivisere og informasjonstavler hvor stedets historie er beskrevet. Stien ble åpnet av ordføreren, som i samme åndedrett lovet at nå skulle de sette Skålvær på kartet.

 

Da vi like etter på tok opp problemet med et falleferdig ekspedisjonskai, var lovnaden glemt og vi ble bare møtt med tomme og spørrende blikk. Vi innså at dette kunne resultere i at vi kunne miste båtanløpet hvilken dag som helst.

 

Sekretæren hadde imidlertid løsningen – ”Vi skriv til han Torbjørn!” Følgelig tok vi fram den bredeste penselen og skrev til Torbjørn Berntsen som da var miljøvernminister. I tillegg til brevet fikk han en ringperm med kopier av avisutklipp og brev, hvor kommunens håndtering, eller mangel på sådan, var beskrevet. Den gode Torbjørn sendte brevet videre gjennom byråkratiets kanaler, og det havnet omsider på den velvillige ordførers bord. Da ble det fart på saken, - miljøvernlederen fikk saken i fanget, med all verdens formaninger om å sette i gang prosessen. Arbeidsgruppe ble dannet, penger skaffet til veie, Alstahaug Kystlag engasjert til grovarbeidet, og sommeren –97 ble hovedjobben gjort. Siden har det kommet fortøyningsplattform for mindre båter, nytt fenderverk, trapper, lysmaster, fundament og strømuttak for båter. 

 

Forsommeren 1997 hadde Skålvær besøk av tre skoleklasser (10/11-åringer) som campet tre dager vestpå øya. Noe av hensikten med en slik klassetur var å lære barna litt om teltlivets utfordringer, det å være borte fra foreldrene, gi avkall på snop, TV og andre ”nødvendigheter”. En av utfordringene var den sanitære siden, der elevene måtte anlegge og gjøre seg bruk av latrine. En noe sjokkartet opplevelse for noen, men moro for andre.  Følgen ble at vi året etter bygget utedo i skogen, til stor glede for trengende i alle aldrer.

 

Tidlig i 1999 fikk vi signal om at fylkesmannen ville imøtekomme vår søknad og gi tilskudd til bygging av stakittgjerde omkring hagen. Gjennom gamle bilder og kontakt med Kjerringøy handelssted fikk vi et godt bilde hvordan gjerdet så ut da hagen var i sin velmakt. Vi innhentet tilbud og bestilte materialer, og trodde at vi hadde hele sommeren på oss for å få gjerdet på plass, - inntil en dag kultursjefen ringte.

 

Det hadde seg slik at kirkene på Alstahaug, Dønna og Herøy skulle ha 800-års jubileum, og det skulle markeres til sommeren. Ikke nok med det, kongeparet skulle delta, og de skulle til Skålvær en tur, sammen med fylkesmann, politimester, biskop og andre ”laverestående byråkrater”, representanter for kommuner og lokalt næringsliv. 

 

Kultursjefen lurte på hvordan det gikk med gjerdet, - hans budskap var klart - enten måtte gjerdet være på plass eller så måtte det ikke påbegynnes før besøket.

Foreningen tok utfordringen, gjerdet på ca. 80 meter og med bortimot 800 staver kom på plass. En sen og sur sommerkveld, fikk kongeparet og deres følge nyte sin fiskesuppe i den nyinnhegnede hagen.

 

Hagen har etter hvert blitt satt i stand og stelt, og i dag danner den ved sammenkomster av ymse slag, det være seg på en kirkesøndag, bryllup, eller ved andre utflukter. Trær har blitt beskåret, nye er plantet. Der er også plantet en hekk mot nord, som med tiden vil skjerme mot nordenvinden. For bruk i hagen, ved dammen, og flere andre steder har foreningen produsert bord og benker, slik at det nå er sitteplass for rundt 200 personer. 

 

Vafler, kaffe og andre forfriskninger står gjerne på programmet når det arrangeres ”dager” på Skålvær. Tilberedelsen skjer på venterommet hvor det er anordnet et enkelt kjøkken, mens salg og servering skjer både i hagen og på kaia.

 

På Skålvær har man en kirke, bygget i 1889, som i likhet med mange andre slike offentlige bygg lider av manglende vedlikehold. Velforeningen har vært en nyttig medspiller for å skaffe penger og bidra med arbeid ved skifting av bordkledning, maling, reparasjon av tak og orgel, komplettering av elektrisk opplegg, lynavleder og kitting av vinduer.

 

Samferdsel har vært et viktig arbeidsområde for foreningen. Nesten alle år etter at foreningen ble stiftet har byråkrater og politikere forsøkt å beskjære, og i noen tilfeller helt fjerne, det beskjedne rutetilbudet man har på stedet. Hver gang slike forslag har dukket opp har foreningen gått på barrikadene for å kjempe, både verbalt og skriftlig. Så langt har man lyktes, men det har til tider holdt hardt.

 

Inne på øya ligger en dam hvor det i tidligere tider ble saget is for kjøling av fisk som skulle sendes ut i den store verden. I sine velmaktsdager hadde dammen et vannspeil på 6-700 kvadratmeter, nå var den nesten igjengrodd.

 

Noen, som kanskje ikke helt visste hva de ga seg ut på, tok hakke og spade fatt for å renske opp. Selv om det gikk smått fikk man etter hvert åpnet dammen til 1/3 av opprinnelig størrelse, men man var langt fra fornøyd.

 

Redningen kom med finanskrisen i 2009. Staten bevilget penger til statlig sikrede friluftsområder slik at f.eks. entreprenører kunne leies inn for å gjøre en jobb. Sammen med kommunen utarbeidet vi en søknad i all hast, og fikk de pengene vi ba om. Entreprenøren kom utover med sin gravemaskin og i løpet av 3-4 dager var dammen tømt og rensket opp, slik at den nå framstår med et større vannspeil den vel noen gang har hatt. Samtidig ble drøyt 300 meter gjengrodde grøfter åpnet.

 

Informasjon til medlemmene og andre utvalgte har i stor grad foregått gjennom medlemsbladet Nytt fra Skålværleia, vanligvis to ganger i året.

 

Prosjekter etter år 2010 blir omtalt i eget menypunkt.

kaihus med venterom bygges

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOB: +47 906 09 962
Bank account: 1503.46.90550
It took 1.4502 seconds to load this page.
Copyright 20©11 Skålværvel.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net

Privacy Policy
Sklvr Velforening
Mlnhushaugen 37
8802 SANDNESSJEN
Reg.nr: 994 504 053

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved