Sk�lv�r Velforening logo
Home     Gallery     Guestbook     News     Sitemap     Contact


Latest news:
Feiing og kontroll av fyringsanlegg
16th of June 2024 8:53 AM
Det er svrt lenge siden sist....
» Read more..

Sommerlotteriet 2024
(2024/Jun/15)
Stort gruppebesk to dager p rad
(2024/May/31)
Lokale navn og sprk for vrig
(2024/May/31)

» More news..

You are visitor nr 438 268
since 2011/Feb/07 

Prosjekter 2011 - 2012

 

Kjeller og kjellerbu

I 2010 fikk kommunen innvilget tilskudd til rehabilitering av den gamle jordkjelleren på handelsstedet. Oppå kjelleren var det bygget et redskapshus, i dagligtale kalt Kjellerbua. Trolig var bygningen fra begynnelsen av 1800-tallet.

Jobben skulle utføres høsten 2010, men fagmannen fra Nittedal ble forhindret slik at prosjektet måtte utsettes til 2011. Taket i kjelleren er en hvelving muret av stein og leire. Kjellerbua dannet den egentlige beskyttelsen mot vær og vind. Hvis ikke denne skulle bygges opp igjen måtte det brukes store mengder leire for å få et vanntett tak. Etter å ha vurdert saken grundig bestemte velforeningen seg for at den ville gå for en løsning hvor man gjenreiste Kjellerbua, noe som både ville gi et effektivt tak og et hus som kunne benyttes til ulike formål.

 

Teksten fortsetter under bildet

Muring av kjelleren pågår

 

Arbeidet med kjelleren kom i gang rundt den 20. mai 2011 og var stort sett ferdig i løpet av et par uker. Arbeid som ble utført av fagmannen, assistert av foreningens medlemmer som skaffet til veie materialer og gikk til hånde med det som trengtes.

En entreprenør fra Sandnessjøen ble engasjert, og stilte med gravemaskin og ATV for å ta de tyngste takene. En stor del av frontveggen ble tatt ned, ny fundamentering anlagt og ny vegg murt opp av naturstein med en blanding av sand og leiere som mørtel.

 

Så gikk man i gang med selve Kjellerbua, et uisolert bindingsverkhus (reisverk) med liggende bordkledning. Huset har en grunnflate på ca. 57 kvadratmeter. Ved gjenreising av Kjellerbua har vi bestrebet oss på å bygge den i samme form og stil som det opprinnelige bygget, med unntak av litt større vinduer. I den gamle kjellerdøra var det benyttet bordkledningsbord av meget gammel årgang. Disse brukte vi som mal for de nye bordene vi fikk spesiallaget.

 

Huset kom under tak høsten 2011, og gjenstående arbeider som legging av gulv, maling, montering av vinduer og takrenner ble utført utover våren/forsommeren 2012.  Nå gjenstår bare montering av nedløpsrør for takrennene og litt fuging mellom steinene i kjellerfronten, noe som antagelig får stå på arbeidsplanene for 2013.

 

Fra fylkeskommunen ble det bevilget kr 190.000,- (statlige midler), noe som dekket det aller meste av materialer og kjøpte tjenester, resten ble dekket av Styret for Skålvær friluftsområde.  Alt arbeid fra foreningens side var på dugnadsbasis.

 

På grunn av en noe hustrig sommer 2012 har vi i forbindelse med kirkearrangementene benyttet Kjellerbua som lokale for bespisning og underholdning. I tillegg har flere grupper av padlere søkt ly der for å tørke tøy, etterse utstyr og få seg en lur i tørre omgivelser.

 

Teksten fortsetter under bildet

Kjellrbua nesten ferdig

 

Kirken

Velforeningen har sagt seg villig til å skrape og male kirken utvendig. Dette arbeidet ble påbegynt sommeren 2010. Det året kom man i mål med nordvestre langvegg på skipet. Sommeren 2011 fortsatte man med sørøstre langvegg, og sommeren 2012 ble sørøstveggen på koret og tilstøtende del av røstveggen skrapt og malt. Sommerens vær, og prosjekter på hjemmebane får være forklaring på at man ikke kom lenger. Uten å foregripe arbeidsplanen for 2013, er det naturlig å fortsette jobben. I 2014 fyller kirken 125 år og det hadde vært kjekt om man kunne komme i mål med malejobben innen den tid.

Jobben følger riksantikvarens anbefalinger, noe som innebærer bruk av linoljemaling, kontroll med fuktighet, tørketid og godkjente metoder for fjerning av maling. Foreningen eier selv stillas og disponerer utstyr for fjerning av gammel maling, noe som gjør jobben langt lettere enn om man skulle nøye seg med stiger og skrapjern.

I tillegg til malingsjobben vil det være nødvendig å reparere taket over koret, en jobb som bør utføres av fagfolk.

 

Teksten fortsetter under bildet

Kirkevegg skrapet og klargjort for maling

 

 

Strandrydding

Den 5. mai skulle den landsomfattende dagen for strandrydding gå av stabelen. Forrige gange vi på Skålvær var ute på slik rydding var i 2009, og som en følge av ”Berits” herjinger senhøstes 2011, var det på nytt behov for å ta et tak. Selv om vi ikke kom i gang på startdatoen, fikk vi i løpet av sommeren samlet inn tre fulle storsekker med tauverk og plast avfall i alle varianter. Det hele ble sendt med hurtigbåten til Sandnessjøen for videre destruering SHMIL-systemet. 

 

Teksten fortsetter under bildet

Baat fylt med skrot fra holmer og skjær.

 

Skjøtsel og stell

Rydding og slått er en tilbakevendende foreteelse, noe en håndfull av foreningens medlemmer tar seg av. Dette gjelder først og fremst hagen, veien opp til kirken og kirkegården.

På kirkebakken var det som en følge av utvettig granplanting i ferd med å vokse opp en skog som nærmest skjulte kirken. I løpet av vinter/vår 2012 ble en del graner og kratt fjernet, men fortsatt står noe igjen. Dette blir kanskje tatt i løpet av vinteren.

 

Kaia

Siden kaia gjennomgikk en omfattende reparasjon i 1996 har kaidekket blitt smurt/impregnert tre ganger. Som kaia for øvrig er dekket er av impregnerte materialer. Dette forhindrer ikke at det dannes grønske og dekket blir glatt, særlig ved regnvær. I år gikk vi grundigere til verks, dekket ble høytrykkspylt og deretter smurt med to strøk tjæreimpregnering.   

 

Vanntilførsel

Bare siden århundreskiftet har vi hatt flere tørr-sommrer, som har ført til vannmangel på flere av eiendommene på øya. Høsten 2009 tok foreningen opp spørsmålet om å legge ledning for kommunalt vann fra Hestøysund til Skålvær. Saken er fulgt opp gjennom møter med ”vannetaten” og kart­legging av trase for ledning både på sjø og land. Kommunen arbeider nå med Hovedplan for vann, en plan som har blitt noe forsinket. Da formannskapet besøkt Skålvær i august 2012, ble saken nevnt fra vår side, og vi har (sept. –12) bedt om et møte med rette vedkommende for å komme et skritt videre. Foreningen har signalisert at den vil bidra økonomisk i prosjektet, i tillegg til de gebyrer den enkelte huseier må dekke.

 

Forvaltningsplan

Direktoratet for Naturforvaltning legger opp til at eierne av statlig sikrede friluftsområder skal utarbeide femårlige forvaltningsplaner etter en fastsatt mal. Planene skal bl.a. gi en oversikt over de tiltak som ønskes gjennomført i perioden.

Kommunen henvendte seg til formannen i Skålvær Friluftsområde, som er identisk med formann i velforeningen, med spørsmål om han kunne føre en slik forvaltningsplan i pennen. Etter som alternativet kanskje ville blitt at kommunen ikke kunne stille med slik plan var ikke valget vanskelig.

Foreningens styre har gitt innspill til planen og fore­slått en rekke tiltak. Planen ble sendt til fylkesmann og fylkeskommunen innen fristen 1.9.12. Fylkesmannen skal først godkjenne planen og de tiltakene som er nevnt, før fylkeskommunen kan tildele midler med bakgrunn i planen. Slik godkjennelse gir ikke automatisk til­deling av midler til prosjekter, men er nærmest en betingelse for å få tilskudd. Dessuten vil det avhenge av om det er bevilget nok statlige midler til slike tiltak. Det er uklart om planen skal behandles politisk av kommunen. Les planen her.

 

Teksten fortsetter under bildet

nyslått vei

 

Byggeskikkveileder

Fra kommunen fikk vi i vinter signaler om en mulig oppmyking av byggeforbudet på kommunal grunn på Skålvær. For å kunne gå videre med en slik tanke ble foreningen forspurt om å bidra med forslag til momenter i kjøreregler for hvor slik bebyggelse kunne legges og hvilke krav man burde stille til beliggenhet, utforming for å ivareta byggetradisjon og miljø. Slike regler, ofte kalt byggeskikkveileder, kan også bli lagt til grunn ved bygging på privat grunn.

 

Vi tok imot utfordringen og utarbeidet en slik veileder, som ble sendt til kommunen.

Fra den kanten har vi nå fått forståelsen av at den kanskje kan bli brukt ved en eventuell rullering av kommunens arealplan. Noen oppmyking av forbudet mot bygging på kommunal grunn, dvs. det som i dag utgjør det statlig sikrede friluftsområdet, må vi antagelig se langt etter.

Kanskje ender veilederen til skuffefyll på et kommunalt kontor, - vi har i alle fall gjort vårt. Les dokumentet her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOB: +47 906 09 962
Bank account: 1503.46.90550
It took 0.6538 seconds to load this page.
Copyright 20©11 Skålværvel.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net

Privacy Policy
Sklvr Velforening
Mlnhushaugen 37
8802 SANDNESSJEN
Reg.nr: 994 504 053

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved